Nabízená témata prací

temata praciORLEN UniCRE a.s. nabízí studentům vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací v oblasti chemických a petrochemických technologií včetně používaných katalyzátorů, dále při výzkumu vlastností produktů moderní chemie a řešení environmentálních problémů, resp. jejich omezování.