Spolupráce s dalšími českými univerzitami

ORLEN UniCRE a.s. dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jedná se především o kooperaci s Fakultou životního prostředí a Přírodovědeckou fakultou. V obou případech se jedná o využití přístrojového vybavení ORLEN UniCRE a.s., zejména nejmodernějších analytických aparatur ve výuce studentů v předmětu Analytická a instrumentální chemie. S uvedenými fakultami existují smlouvy o spolupráci ve výzkumu a vzdělávání. Za úspěšný příklad spolupráce, kombinující výzkum s výukou, lze pokládat společný projekt Envimod, který byl ukončen v roce 2014. Dobré ovzduší spolupráce se daří využívat i v přípravě dalších společných projektů.

ORLEN UniCRE a.s. spolupracuje také s Univerzitou Pardubice, Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava nebo Technickou univerzitou v Liberci.