Spolupráce se zahraničními univerzitami

ORLEN UniCRE a.s. má také navázány kontakty se zahraničními univerzitami, jejichž studenti jezdí do ORLEN UniCRE a.s. na pracovní stáže nebo se dokonce stávají jeho zaměstnanci. Mezi takové univerzity patří např. Åbo Akademi ve Finsku, Universität Leipzig v Německu, The University of Bradford ve Velké Británii, Slovenská univerzita v Bratislave, University of La Laguna Santa Cruz de Tenerife nebo Universidad Rey Juan Carlos ve Španělsku.