Aktuální projekty

Studium dostupnosti odpadní hmoty UCO pro její efektivní zpracování na zdroj energie

Evidenční číslo: TK04030042
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2022
Rok ukončení projektu: 2024
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: ORLEN UniCRE a.s.
Řešitel za UniCRE: Kateřina Svobodová

Popis a cíle projektu:

Důležitým segmentem využívání energetických surovin v ČR je efektivní zpracování a využívání biomasy, odpadů, vedlejších produktů nebo produkovaných alternativních paliv. V tomto ohledu je důležitý vývoj technologií pro využití bioenergie na bázi biomasy, odpadu a ostatních alternativních paliv. Cílem projektu je charakteristika zdrojů upotřebených kuchyňských olejů (UCO), způsobů nakládání a předpříprava UCO na přepracování na látky vhodné pro energetické využití včetně identifikace jejich vlastností.

logoTACR


Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu THÉTA.
www.tacr.cz