Archiv projektů

Počet zobrazení
Titulek Datum vytvoření
Compact Gasification and Synthesis process for Transport Fuels (COMSYN) 1. květen 2017
Pokrokové produkty spotřební a stavební chemie 1. srpen 2016
Průmyslová technologie výroby produktů z geopolymerů 1. srpen 2016
Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin 1. leden 2016
Rozvoj Centra UniCRE 1. leden 2016
Modifikované hydrotalcity pro heterogenní katalýzu bazických kondenzačních reakcí 1. červen 2015
Studium aktivních center nosičových vanadových katalyzátorů pro selektivní oxidaci etanolu 1. leden 2015
Studium interakcí kovů a kyselých center zeolitických katalyzátorů pro hydroisomerizační reakce 1. leden 2015
Rafinace bio-oleje na palivo pro vznětové motory 1. leden 2015
Analýzy vztahu mezi strukturou/basicitou Mg/Al, Ca/Al a Zn/Al směsných oxidů a jejich aktivitou v aldol kondenzaci a transesterifikaci 1. leden 2015
Vývoj funkčních asfaltových pojiv pro teplé asfaltové směsi se zvýšeným podílem asfaltového R-materiálu (WMAREC) 1. červenec 2014
Slévárenská jádra a geopolymerním pojivem 1. červenec 2014
Příprava uhlovodíků vhodných pro letecká paliva dvoustupňovou přeměnou triglyceridů karboxylových kyselin v přítomnosti vodíku 1. duben 2014
Katalytické oxidace alkenů 1. leden 2013
Inovační materiály na bázi hydroxylapatitu 1. leden 2012
Vývoj metodiky pro zrychlené testování dlouhodobé aktivity odsiřovacích katalyzátorů 1. duben 2011
Výzkum a vývoj separace těžkých kovů z odpadních vod redukčně-sorpčním způsobem a technik zpracování vyredukované směsi těžkých kovů a jejich sloučenin na využitelné produkty 1. duben 2011
Výzkum a vývoj nových katalytických a adsorpčních aplikací pro modifikované hydrotalcity 1. duben 2011
Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví 1. únor 2011
Zhodnocení vedlejších produktů z výroby základních olefinů 1. únor 2011
Výzkum a vývoj katalyzátoru na bázi oxidu zirkoničitého a jeho aplikace pro izomeraci C5 a C6 uhlovodíkové frakce 1. únor 2011
Regenerace odpadních mořících lázní a oplachových vod z procesů povrchové úpravy oceli a barevných kovů nízkoteplotním chemickým procesem v reaktoru s mikrovlnným ohřevem 1. leden 2011
Analýza vztahu struktury a aktivity acido-bazických katalyzátorů v esterifikačních a transesterifikačních reakcích 1. leden 2011
Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace 1. leden 2011
Technologie výroby lehčených ostřiv 1. leden 2011
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum 1. říjen 2010
Production of hydrogen by thermal catalytic cracking 1. říjen 2010
Výroba a použití speciálního aktivního uhlíku pro velkokapacitní ekologické aplikace 1. duben 2010
Katalytické transformace ligninu na speciální chemikálie a monomery 1. leden 2010