Archiv projektů

Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin

Evidenční číslo: LM2015039
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2016
Rok ukončení projektu: 2019
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: František Svoboda
Popis projektu:

Účelem projektu je materiální a personální zajištění provozu výzkumné infrastruktury CATPRO v období let 2016 – 2019. CATPRO se primárně zaměřuje na jednu z největších výzev v oblasti výzkumu a vývoje katalytických procesů, tj. zvětšení měřítka těchto procesů z úrovně připravenosti 2 – 3 na 6, což je nezbytné pro jejich přiblížení praxi. CATPRO neumožňuje jen zvětšení měřítka katalyzátorů, ale také testování jejich dlouhodobé aktivity a stability, demonstraci proveditelnosti katalytického procesu a detailní analýzu surovin a reakčních produktů. Z tohoto pohledu je komplexní přístup k výzkumu katalytických procesů, který VI CATPRO nabízí, unikátní i na evropské úrovni. Infrastruktura CATPRO disponuje přístrojovým vybavením pro oblasti úzce související s komplexním vývojem katalyzátorů:

  1. Syntéza a příprava katalyzátorů,
  2. Tvarování katalyzátorů,
  3. Testování katalyzátorů a vývoj procesů a (iv) Identifikace produktů.

Srdcem CATPRO je rekonstruovaná POKUSNÁ ZÁKLADNA zahrnující šestnáct univerzálních čtvrtprovozních jednotek vybavených procesními analyzátory a řídícím systémem. Toto vybavení je v rámci střední Evropy unikátní.

Hlavními cíli CATPRO jsou:

  • poskytnout potřebné vývojové a experimentální zázemí a know-how českým i zahraničním výzkumným pracovníkům z nepodnikatelské sféry,
  • fungovat jako výzkumná platforma pro výzkumníky s obdobným výzkumným zaměřením,
  • přispět ke konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelnosti energetiky a materiálových zdrojů ČR.

Vedle zmíněných technických atributů VI také přináší propojení základního a aplikovaného výzkumu, příležitost pro praktickou výuku postgraduálních studentů, podporu propojení jak akademických, tak průmyslových partnerů, snížení fragmentace v oblasti výzkumu heterogenní katalýzy a posílení mezinárodní spolupráce.