Naši zahraniční kolegové

Oslovujeme naše zahraniční spolupracovníky, aby nám napsali svůj krátký profil v následující struktuře:

  • Identifikace zaměstnance (jméno a příjmení, popř. fotografie).
  • Přehled vzdělání, včetně současného.
  • Současná práce, zaměstnání a výzkumné zaměření.
  • Výzkumné téma, kterým se v UniCRE zabýváte.
  • Cenné zkušennosti a dovednosti, získané prací v UniCRE.

Na názor těch, kteří nám vyplnili dotazník, se můžete nyní podívat.

Martyna Monika Murat
Héctor de Paz Carmona, PhD.
Jakub Frątczak
Uliana Akhmetzyanova
José Miguel Hidalgo Herrador
Dong Nguyen Thanh