Řešené projekty

resene projekty pruhledne

Na dalších stránkách se můžete setkat s těmito třemi základními typy projektů:

 • Malá zakázka je projekt nevýzkumného charakteru, spočívající nejčastěji v provedení analýz. Smlouva nebo objednávka nebývá obvykle uzavírána na dobu delší než 1 rok. V přehledech projektů tento typ projektu prakticky nenajdete.
 • Výzkumný komerční projekt je projekt, který hradí komerční subjekt a jehož výsledky obvykle nejsou běžně veřejně dostupné. V přehledech projektů najdete tento typ projektu pouze v případě, že zadavatel projektu souhlasil s jeho zveřejněním.
 • Projekt s veřejnou podporou je projekt, který je z větší části hrazen z veřejných rozpočtů a jehož výsledky jsou volně dostupné. V přehledech projektů naleznete zejména tento typ projektů. Patří sem
  • grantové projekty (hrazené obvykle některou z tuzemských grantových agentur GAČR, TAČR)
  • mezinárodní projekty (hrazené ze zahraničních fondů, např. RFCS, Horizon 2000)
  • vlastní dotační projekty (hrazené obvykle z vlastních zdrojů)
  • infrastrukturní projekty (hrazené obvykle z institucionální podpory, kterou poskytuje např. MŠMT nebo MPO).