Archiv projektů

Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví

Evidenční číslo: DF11P01OVV005
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2011
Rok ukončení projektu: 2015
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Partneři projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Řešitel za UniCRE: Petr Koutník
Popis projektu:

Cílem projektu je identifikovat, zmapovat a charakterizovat tuzemské surovinové zdroje klíčových nerostných surovin použitelných pro obnovu kulturního dědictví, zejména nemovitých památek.

Cíl bude naplněn:

  • vytvořením specializované mapy těžených ložisek dekoračního kamene, písku a vápenců,
  • výběrem či vývojem vhodných analytických a zkušebních metod,
  • odběrem vzorků nerostných surovin,
  • charakterizací odebraných vzorků,
  • podrobným popisem vlastností důležitých pro rozhodování o vhodnosti materiálu pro obnovu památek,
  • zveřejněním výsledků řešení projektu.