Archiv projektů

Rafinace bio-oleje na palivo pro vznětové motory

Evidenční číslo: TF01000093
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2015
Rok ukončení projektu: 2017
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Jan Horáček
Popis projektu:

Cílem projektu je, v přímé součinnosti s aktivitami zahraničního partnera, který vyvíjí pyrolýzní jednotku pro lokální zpracování biomasy, vyvinout účinný a odolný heterogenní katalyzátor pro integrovanou stabilizaci a hlubokou rafinaci pyrolýzního oleje (tzv. bio-olej), která umožní jeho přímé využití ve vznětových motorech. Výsledkem tříletého projektu bude funkční vzorek takového katalyzátoru, jehož aktivita bude v rámci projektu experimentálně ověřena v poloprovozním měřítku na zařízení zahraničního partnera a který bude následně, po ukončení projektu, zaveden do výrobního portfolia hlavního příjemce.