Archiv projektů

Analýzy vztahu mezi strukturou/basicitou Mg/Al, Ca/Al a Zn/Al směsných oxidů a jejich aktivitou v aldol kondenzaci a transesterifikaci

Evidenční číslo: P106/15-21817S
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2015
Rok ukončení projektu: 2017
Poskytovatel dotace: Grantová agentura ČR
Příjemce dotace: Univerzita Pardubice
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Oleg Kikhtyanin
Popis projektu:

Hlavní podstatou navrhovaného projektu je základní výzkum vztahu mezi

  1. přípravou vybraných Mg/Al, Ca/Al a Zn/Al směsných oxidů,
  2. jejich basicitou/strukturou a
  3. aktivitou/stabilitou katalyzátorů v modelových reakcích, tj. aldolové kondenzaci a transesterifikaci.

Výsledky navrhovaného projektu přispějí k předvídání katalytické aktivity a pokročilé syntéze směsných oxidů s definovanou basicitou/strukturou. K naplnění těchto cílů je možné definovat několik dílčích cílů projektu:

  1. analýza množství a distribuce bazických center,
  2. detailní charakterizace struktury, basicity a složení katalyzátorů,
  3. stanovení aktivity/stability syntetizovaných katalyzátorů,
  4. stanovení vztahu mezi strukturou/basicitou/složením katalyzátoru a jeho katalytickou aktivitou,
  5. stanovení stability a deaktivace katalyzátoru a
  6. stanovení vztahu mezi strukturou/složením katalyzátoru a jeho stabilitou.