Archiv projektů

Inovační materiály na bázi hydroxylapatitu

Evidenční číslo: FR-TI4/429
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2012
Rok ukončení projektu: 2015
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce dotace: VAKOS XT a. s.
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Věnceslava Tokarová
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na vývoj skupiny materiálů na bázi hydroxylapatitu pro několik tržních segmentů:

  • Receptura pro komplexní výživu kostí a prevenci osteoporézy - potravinový doplněk.
  • Ochrana kloubů - veterinární potravinový doplněk.
  • Hydroxylapatit jako surovina pro zubní a kostní implantáty.
  • Kompozitní sorbent pro separaci proteinů na bázi zabudování hydroxylapatitu do kulových částic makrpórézní perlové celulózy.