Archiv projektů

Vývoj funkčních asfaltových pojiv pro teplé asfaltové směsi se zvýšeným podílem asfaltového R-materiálu (WMAREC)

Evidenční číslo: TA04031255
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2014
Rok ukončení projektu: 2016
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: České vysoké učení technické v Praze
Partneři projektu: Silnice Group a.s., Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Petr Jíša
Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na 4 hlavní cíle:

  1. návrh nového typu funkčního asfaltového pojiva pro standardní aplikace asfaltových směsí, který umožní jejich výrobu za tepla v kombinaci s využitím asfaltového R-materiálu alespoň na úrovni 30 % s omezenými nároky na úpravu stávajících zařízení obaloven. Asfaltové pojivo bude v sobě kombinovat účinky komerčních či nově vyvinutých rejuvenátorů a tzv. nízkoviskózního pojiva či pojiva s povrchově aktivními látkami.
  2. ověření funkčního asfaltového pojiva pro teplé asfaltové směsi, který bude mít vylepšené charakteristiky z hlediska odolnosti proti deformačním účinkům a prodlouženou trvanlivost z hlediska únavy. Při aplikaci s asfaltovým R-materiálem povede k dílčí reaktivaci asfaltu obsaženého v recyklovaném materiálu.
  3. využití nového typu asfaltového pojiva pro vybrané typy asfaltových směsí – především směsi typu AC, v omezené míře též BBTM a SMA. Specifikace podmínek pro využití nového funkčního asfaltového pojiva u těchto typů směsí (požadavky na pracovní teploty – max. 120°C; využitelnost R-materiálu – ověřeno několik úrovní; podmínky zpracovatelnosti a trvanlivosti).
  4. ověření technologie - upřesnění požadavků z hlediska vlastní výroby, zejména požadavky na případnou úpravu vybavení obalovny asfaltových směsí nebo procesů vlastní výroby (eliminace výrobních rizik).