Archiv projektů

Rozvoj Centra UniCRE

Evidenční číslo: LO1606
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2016
Rok ukončení projektu: 2020
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Jaromír Lederer
Popis projektu:

Hlavním cílem projektu proUniCRE je podpořit udržitelný rozvoj centra UniCRE dalším rozvíjením jeho hlavních výzkumných priorit a posílením jeho pozice v rámci evropského výzkumného prostoru. Prioritní oblastí zájmu UniCRE je udržitelný rozvoj energetiky a materiálních zdrojů se specifickým zaměřením na konkurenceschopnou ekonomiku založenou na znalostech, udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů, a prostředí pro kvalitní život.

Naplnění těchto priorit bude zajištěno odborným zaměřením projektu na

  • katalytickou transformaci organických látek (uhlovodíků i oxygenátů na bázi biomasy) za účelem vzrůstu účinnosti výroby chemikálií s vyšší přidanou hodnotou a paliv,
  • syntézu nových a zlepšených anorganických materiálů a jejich uplatnění v katalýze, adsorpcích a i v dalších oblastech a
  • pokročilou charakterizaci organických surovin, produktů a anorganických materiálů (katalyzátorů a adsorbentů).

Výzkumné aktivity se zabývají danou výzkumnou oblastí jak z pohledu základního výzkumu, tak výzkumu aplikovaného, experimentálního vývoje i zavedení související inovace do průmyslu, což přispěje k zefektivnění transferu znalostí . 

MSMT logotyp text RGB cz