Archiv projektů

Compact Gasification and Synthesis process for Transport Fuels (COMSYN)

Evidenční číslo: 727476
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2017
Rok ukončení projektu: 2021
Poskytovatel dotace: EU: Horizon 2020
Příjemce dotace: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., INERATEC, GKN SINTER METALS FILTERS GMBH RADEVORMWALD, DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV, AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA SRL, AF-CONSULT OY
Řešitel za UniCRE: Jiří Hájek
Popis projektu:

EU logo 150.EU logoCOMSYN je inovační projekt, který společně řeší výzkumné ústavy, malé a střední podniky i velké společnosti z Finska, Německa, České republiky a Itálie. Cílem projektu je rozvinout koncept výroby komponent pro čistá paliva na bázi nepřímého zkapalňování biomasy s použitím Fischer-Tropschovy syntézy. Tento relativně známý koncept bude doplněn vysoce inovativními technologickými variantami, takže bude oproti dnešním způsobům výroby biopaliv vykazovat o 35 % nižší náklady.

Koncept je založen na technologii zplyňování různých druhů odpadní biomasy na syntézní plyny (oxid uhelnatý a vodík). V rámci tohoto konceptu bude konverze probíhat ve výrobních jednotkách malého a středního měřítka umístěných blízko zdrojům biomasy (10-50 kt/rok produktů Fischer-Tropschovy syntézy). Zkoumanou technologií bude zpracováván dřevní odpad, sláma a další zemědělské zbytky a také různé odpadní materiály. Technologie bude v rámci tohoto konceptu začleněna do lokálních výroben elektřiny a tepla, kde bude biomasa zužitkována s 80% energetickou účinností. Kapalné meziprodukty této technologie budou transportovány do stávajících ropných rafinérií a zde budou využity pro mísení vysoce kvalitních motorových paliv s požadovaným efektem emisních úspor. V rámci konceptu poroste počet zařízení na primární konverzi biomasy a ropné rafinérie budou postupně přeměňovány na výrobny biopaliv.

Tato komunikační aktivita souvisí s projektem COMSYN. Tento projekt byl financován z Rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 727476.