Archiv projektů

Příprava lubrikantů z obnovitelných surovin

Evidenční číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024864
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2021
Rok ukončení projektu: 2023
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce dotace: Paramo, a.s.
Partneři projektu: ORLEN UniCRE a.s.
Řešitel za UniCRE: Jaroslav Kocík

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

Cílem projektu je vývoj procesu epoxidace umožňující přípravu lubrikantů z obnovitelných surovin, jako rostlinné oleje, či odpadní fritovací oleje.