Archiv projektů

Výzkum a vývoj separace těžkých kovů z odpadních vod redukčně-sorpčním způsobem a technik zpracování vyredukované směsi těžkých kovů a jejich sloučenin na využitelné produkty

Evidenční číslo: FR-TI3/187
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2011
Rok ukončení projektu: 2014
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Partneři projektu: Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
Řešitel za UniCRE: Ladislav Kudrlička
Popis projektu:

Předkládaný programový projekt je zaměřen na výzkum, vývoj, návrh a praktické odzkoušení nejvhodnějšího reakčního uspořádání procesu separace těžkých kovů (TK) z odpadních vod redukčně-sorpčním způsobem. Vlastní proces separace TK redukčně-sorpčním způsobem bude uspořádán ve dvou stupních, přičemž v prvním stupni proběhne redukce TK z odpadních vod kovovým zinkem a ve druhém stupni imobilizace iontů zinku adsorpcí na přírodním adsorbentu, lignitu, náhradou za ionty netoxických kovů vápníku a hořčíku z matrice adsorbentu. Z pevné směsi TK a jejich sloučenin z prvního stupně dekontaminačního procesu budou vhodnými technikami izolovány čisté soli TK a z nich preparovány čisté kovy.Použitý přírodní sorbent, lignit, bude využit jako palivo při standardních výrobních operacích.