Archiv projektů

Výzkum a vývoj katalyzátoru na bázi oxidu zirkoničitého a jeho aplikace pro izomeraci C5 a C6 uhlovodíkové frakce

Evidenční číslo: FR-TI3/316
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2011
Rok ukončení projektu: 2014
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Partneři projektu: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
Řešitel za UniCRE: José Hidalgo
Popis projektu:

Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum a vývoj vysoce aktivního katalyzátoru na bázi oxidu zirkoničitého a technologického postupu jeho výroby. Katalyzátor bude uplatněn izomerizaci C5 a C6 uhlovodíkové frakce a umožní zvýšení oktanového čísla těchto frakcí a tím i jejich uplatnitelnost při výrobě automobilových benzínů.