Archiv projektů

Modifikované hydrotalcity pro heterogenní katalýzu bazických kondenzačních reakcí

Evidenční číslo: TH01011223
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2015
Rok ukončení projektu: 2018
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Zdeněk Tišler
Popis projektu:

Výsledkem řešení projektu bude provozně ověřená technologie výroby modifikovaných hydrotalcitů a nabídkové vzorky katalyzátorů pro vytipované kondenzační reakce. Tento výstup zahrnuje vývoj a optimalizaci syntézy hydrotalcitů a způsobů post-syntézních modifikací a ověření jejich katalytické aktivity s důrazem na stabilitu dlouhodobé katalytické aktivity. Součástí výstupu jsou také optimalizované reakční podmínky vytipovaných kondenzačních reakcí v oblasti syntézy chemických specialit.