Archiv projektů

Studium interakcí kovů a kyselých center zeolitických katalyzátorů pro hydroisomerizační reakce

Evidenční číslo: GA15-13489S
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2015
Rok ukončení projektu: 2017
Poskytovatel dotace: Grantová agentura ČR
Příjemce dotace: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Popis projektu:

Hydroisomerizace n-alkanů s dlouhým řetězcem patří mezi důležité průmyslové procesy. Přestože je tato problematika široce studovaná, chybí základní pochopení vlivů syntézních postupů a post-syntézních modifikací na konečnou strukturu a fyzikálně-chemické vlastnosti bifunčních katalyzátorů v návaznosti na jejich aktivitu a selektivitu.

Cílem předloženého projektu je studium interakcí mezi kyselými a kovovými centry bifunkčních katalyzátorů a popis vlivu syntézních metod na jejich fyzikálně-chemické vlastnosti, aktivitu a selektivu. Syntetizována bude řada mono- a bi- metalických katalyzátorů, jako nosiče budou použity molekulová síta s desetičetnými vstupními okny lišící se acidobazickými vlastnostmi a poměrem kov / kyselé centrum. Bude provedena detailní charakterizace připravených materiálů s využitím široké škály fyzikálně-chemických metod. Katalyzátory budou testovány v hydroisomerizaci dodekanu.

Získané výsledky přispějí k návrhu „ideálního bifunkčního katalyzátoru“.