Archiv projektů

Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústeckochomutovské aglomeraci

Evidenční číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2018
Rok ukončení projektu: 2022
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příjemce dotace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Alena Rodová
Popis projektu:

Cílem projektu „Centre of Advanced Chemical Technologies in Usti region“ (CACTU) je dobudování otevřené výzkumné infrastruktury na spojených pracovištích Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Unipetrolu výzkumně vzdělávacího centra, a.s. (UniCRE) a Unipetrolu RPA, s.r.o., která bude v oblasti chemických a příbuzných technologiích garantovat dlouhodobou mezisektorovou spolupráci výzkumu s aplikační sférou se zaměřením na výzkum chemických procesů transformace surovinových zdrojů v regionu na tzv. zelené chemikálie.
V rámci projektu CACTU dojde k unikátnímu propojení dvou velkých výzkumných infrastruktur: CATPRO (Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin) zaměřené na efektivní využití energetických zdrojů na bázi uhlíku za pomoci katalytických procesů a NanoEnviCz (Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost) zaměřené na studium nanomateriálů pro ochranu životního prostředí. Propojením těchto výzkumných infrastruktur se podpoří inovační a realizační aktivity významných podnikatelských subjektů v Ústecko-chomutovské aglomeraci v klíčových průmyslových oborech regionu, kterými jsou uhlíková energetika, chemie a silikátové obory.

Projekt Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústeckochomutovské aglomeraci je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OP VVV cz