Archiv projektů

Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod

Evidenční číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2017
Rok ukončení projektu: 2020
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., EPS biotechnology, s.r.o.
Řešitel za UniCRE: Jan Šafář

Popis projektu:

Cílem projektu je výzkum a vývoj metod (technologií) čištění průmyslových odpadních vod a vývoj multifunkčního experimentálního zařízení na biologické čištění odpadních vod na bázi biofilmového modulu řešícího proces simultánní denitrifikace a desulfurizace. Experimentální zařízení bude sloužit k ověření výsledků průmyslového výzkumu a vývoje a k převod dosažených výsledků do reálného měřítka na provozním zařízení společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. v Litvínově, případně na dalších zařízeních potencionálních zájemců o vyvinutou technologii a optimalizaci procesu.

Výzkum a vývoj bude zaměřen do tří hlavních oblastí – nosných aktivit projektu:

  1. Vývoj multifunkčního experimentálního zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod
  2. Vývoj metodiky komplexního stanovení sirných sloučenin v odpadních vodách.
  3. Výzkum a ověřování technologií odstraňování polutantů na bázi biologické oxidace síry a autotrofní denitrifikace v rámci biofilmového modulu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.