Archiv projektů

Příprava uhlovodíků vhodných pro letecká paliva dvoustupňovou přeměnou triglyceridů karboxylových kyselin v přítomnosti vodíku

Evidenční číslo: LH14325
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2014
Rok ukončení projektu: 2016
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Partneři projektu: Heilongjiang University
Řešitel za UniCRE: Oleg Kikhtyanin
Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je získání široké znalostní báze o nových katalytických systémech a jejich chování v (hydro)deoxygenaci triglyceridů vyšších mastných kyselin a následném hydro-isokrakování s cílem produkce směsi cyklanických, isoalkanických a aromatických uhlovodíků v destilačním rozmezí C8-C14 a nalezení vzájemných vztahů mezi jednotlivými reakčními kroky a tvorbou reakčních meziproduktů a žádaných produktů s potenciálem uplatnění tohoto know-how pro vývoj nových technologií výroby leteckých paliv a katalyzátorů uplatnitelných primárně za tímto účelem, ale s možným využitím i v jiných oblastech.