Archiv projektů

Katalytické oxidace alkenů

Evidenční číslo: TA03011148
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2013
Rok ukončení projektu: 2016
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitel za UniCRE: Věnceslava Tokarová
Popis projektu:

Programový projekt Katalytické oxidace alkenů zahrnuje aplikovaný výzkum / experimentální vývoj nových katalytických systémů technologií výroby epoxidů přímou katalytickou epoxidací alkenů, zejména allychloridu, peroxidem vodíku. Nové epoxidační technologie se vyznačují nižší nákladovostí výroby a sníženími emisemi odpadů do životního prostředí zejména v oblasti produkce odpadních vod a spotřeby sladké procesní vody.