Archiv projektů

C4 Koncept čistého crackového oblečení - vývoj procesu výrobního cyklu pro recyklaci oblečení

Evidenční číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020350
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2020
Rok ukončení projektu: 2023
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce dotace: PLASTOIL Europe, a.s.
Partneři projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, ORLEN UniCRE a.s., SMS CZ, s.r.o.
Řešitel za UniCRE: Jaromír Lederer
Popis projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

Navrhovaný projekt s akronymem (C4) řeší problematiku vývoje komplexního procesu realizace uzavřeného životního cyklu oděvu, který byl vyroben ze směsných syntetických materiálů. Životní cyklus oděvů vyrobených ze syntetických materiálů musí být uzavřen a musí být nekonečně opakovatelný.