Archiv projektů

Výzkum a vývoj nových katalytických a adsorpčních aplikací pro modifikované hydrotalcity

Evidenční číslo: FR-TI3/327
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2011
Rok ukončení projektu: 2014
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Partneři projektu: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
Řešitel za UniCRE: Zdeněk Tišler
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum a vývoj syntézy hydrotalcitů a jejich aplikace v katalytických a adsorpčních technologiích. Projekt staví na dlouholetých zkušenostech uchazeče s průmyslovými katalytickými a adsorpčními procesy a jejich testováním ve čtvrtprovozním měřítku a na vysokém aplikačním potenciálu hydrotalcitů v těchto procesech.

Současný rozvoj environmentálních technologií a rostoucí poptávka po inovacích směřovaná do všech oblastí organické syntézy vytváří vhodné podmínky pro vývoj nových katalytických a adsorpčních systémů. Proto došlo v rámci tohoto projektu ke spojení sil dvou špičkových pracovišť České republiky v oblasti heterogenní katalýzy, adsorpčních technologií a výroby heterogenních katalyzátorů a pokročilých adsorbentů, aby byl urychlen vývoj syntézy těchto vysoce perspektivních materiálů (hydrotalcitů) pro katalytické a adsorpční aplikace.