Archiv projektů

Vývoj metodiky pro zrychlené testování dlouhodobé aktivity odsiřovacích katalyzátorů

Evidenční číslo: FR-TI3/084
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2011
Rok ukončení projektu: 2014
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Partneři projektu: Vysoká škola chemicko-technologická Praha
Řešitel za UniCRE: Radek Černý
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum a vývoj certifikované metodiky zrychleného testování dlouhodobé aktivity odsiřovacích (hydrorafinačních) katalyzátorů. Projekt staví na dlouholetých zkušenostech uchazeče s testováním aktivity katalyzátorů a na vysoké poptávce po tomto typu metodiky nejen mezi českými, ale i mezi zahraničními zákazníky uchazeče. Současný rozvoj technologií regenerace odsiřovacích katalyzátorů s sebou přináší nárůst poptávky po testování aktivity odsiřovacích katalyzátorů. Proto došlo v rámci tohoto projektu ke spojení sil dvou špičkových pracovišť České republiky v oblasti katalýzy a chemického reaktorového inženýrství, aby byla urychleně vyvinuta odpovídající certifikovaná metodika, díky které bude možno pozici uchazeče na trhu v oblasti testování dlouhodobé aktivity katalyzátorů.