Archiv projektů

Zhodnocení vedlejších produktů z výroby základních olefinů

Evidenční číslo: FR-TI3/253
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2011
Rok ukončení projektu: 2014
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Kamil Štěpánek
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na získání technických podkladů pro technologii výroby směsí nasycených C5 a C4 uhlovodíků využitelných jako kvalitní surovina pro pyrolýzu a na proces izolace pentanů - sloučenin vhodných jako nadouvadla pro výrobu polymerních izolačních pěn, popřípadě jako náplní chladících agregátů - ze směsi nasycených C5 uhlovodíků. Surovinou pro výrobu těchto uhlovodíků budou frakce, vyráběné jako vedlejší produkty při výrobě ethylenu pyrolýzou. Realizace výsledků projektu bude znamenat vyšší ekonomické zhodnocení vedlejších produktů z olefinové jednotky provozované společností UNIPETROL RPA a současně výrobu ekologických náhrad freonů, jejichž používání je zakázáno Montrealským protokolem.