Aktuální projekty

Výzkum a vývoj technologie čištění a recyklace upotřebených kuchyňských olejů včetně systému jejich sběru

Evidenční číslo: FW03010367
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2021
Rok ukončení projektu: 2024
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: ORLEN Unipetrol, RPA s.r.o.
Partneři projektu: ORLEN UniCRE a.s., Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze
Řešitel za UniCRE: Kateřina Svobodová

Popis a cíle projektu:

Hlavnı́m cı́lem projektu je vyvinout a pilotně ověřit technologii čištěnı́ a úpravy použitých kuchyňských olejů (Used Cooking Oils – UCO) na produkty vhodné pro dalšı́ zpracovánı́ v rafinérských procesech a připravit dokumentaci pro demonstračnı́, popř. provoznı́ provedenı́ technologie.

logoTACR


Projekt FW03010367 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.
www.tacr.cz