Aktuální projekty

Katalytický rozklad odpadní biomasy

Evidenční číslo: TK05020080
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2023
Rok ukončení projektu: 2025
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
Partneři projektu: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, ORLEN UniCRE a.s.
Řešitel za UniCRE: Věnceslava Tokarová

Popis a cíle projektu:

Cílem projektu je vývoj katalyzátorů pro rozklad biomasy z pyrolýzy s pevným reaktorem,a to levného umístěného in-situ v biomase, který urychlí štěpení biomasy a zlepší využitelnost kapalného produktu v biopalivech, a/nebo katalyzátoru umístěného ex-situ na roštu nad biomasou ve fázi při 500°C plynné, z níž pak kondenzuje pyrolyzní kapalina, a bude katalyzovat její štěpení na níže vroucí produkty vhodné jako polotovar pro přípravu biopaliv. Druhým cílem projektu je vývoj funkcionalizované nanovlákenné membrány zaměřené na záchyt a zpětné využití vodíku pro vícestupňovou separační jednotku pyrolýzních plynů.

Katalyzátory umožní využití odpadního obnovitelného zdroje pro výrobu biopaliva a vodíku jako paliva např. pro autobusy.

logoTACR


Projekt TK05020080 je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu THÉTA.
www.tacr.cz