Aktuální projekty

3D tisk tepelně akumulačních / izolačních materiálů

Evidenční číslo: FW06010428
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2023
Rok ukončení projektu: 2026
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: HEINNLICH s.r.o.
Partneři projektu: ORLEN UniCRE a.s.
Řešitel za UniCRE: Pavlína Hájková

Popis a cíle projektu:

Cílem řešení projektu je robotizovat výrobní proces nehořlavých produktů z geopolymerů s tepelně akumulačními nebo tepelně izolačními vlastnostmi pomocí 3D tisku. Záměrem projektu je jak vývoj geopolymerního materiálu s tepelně akumulačními / izolačními schopnostmi vhodného pro 3D tisk, tak vývoj robotického zařízení a nastavení řídících parametrů pro 3D tisk těchto materiálů se specifickými vlastnostmi.

logoTACR


Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.
www.tacr.cz