Aktuální projekty

Bezpečnostní koncept vodíkových technologií pro chytrá města a regiony

Evidenční číslo: VK01030175
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2023
Rok ukončení projektu: 2026
Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR
Příjemce dotace: VŠB Technická univerzita Ostrava
Partneři projektu: ORLEN UniCRE a.s.
Řešitel za UniCRE: Adam Giurg

Popis projektu:

Vodíkové technologie najdou své místo nejen v průmyslu, mobilitě, ale také v tepelném hospodářství, čímž se stanou neodlučitelnou součástí chytrých měst a regionů. Zajištění bezpečnosti systémů je jedním z nejdůležitějších kroků pro kladné přijetí vodíku jako alternativního zdroje energie pro budoucnost. Bezpečnostní koncept je zaměřen na tzv. vodíková údolí za účelem zajištění řízení rizik v celém rozsahu vodíkové využitelnosti.

Cíle projektu:

Projekt přinese komplexní pohled na bezpečnost vodíku v jeho celém životním cyklu při jeho využití jako alternativního nosiče energie. Hlavním cílem projektu je zpracování návrhů doporučení pro veřejnou správu, zaměřených na řízení rizik pro aplikace vodíkových technologií jako součást chytrých měst a regionů. Dalšími výsledky budou funkční vzorek a užitný vzor. Vedlejším výsledkem bude souhrnná výzkumná zpráva a publikační činnost v podobě recenzovaných odborných článků. Tato technicko-legislativní podpora umožní efektivnější a rychlejší budování vodíkové infrastruktury na území České republiky.

MVCR


Tento projekt Bezpečnostní koncept vodíkových technologií pro chytrá města a regiony, VK01030175 byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023 - 2029.