Aktuální projekty

Vývoj inovativní hybridní technologie recyklace odpadních vod z procesů moření oceli a kovů

Evidenční číslo: FW06010536
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2023
Rok ukončení projektu: 2026
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: EKOMOR, s.r.o
Partneři projektu: ORLEN UniCRE a.s., Technická univerzita v Liberci
Řešitel za UniCRE: Jiří Čmelík

Popis a cíle projektu:

Cílem je vyvinout hybridní technologii umožňující čištění a následné znovuvyužití OV vznikajících v procesech moření oceli a dalších kovů, které jsou charakteristické vysokými koncentracemi dusíku, fluoridů a iontů kovů, což je činí problematicky čistitelnými konvenčními postupy. Technologie bude založena na kombinaci způsobů srážení a denitrifikačního bioreaktoru s podporou nosičů biomasy (redukce dusičnanů). Adaptovaná denitrifikační konsorcia budou izolována a lyofilizována, což umožní jejich následné použití v jiných systémech. Technologie bude umístěna v transportním kontejneru a bude vybavena pokročilým systémem řízení, včetně on-line přístupu. Jelikož hl. příjemce dodává mořírenské technologie po celém světě, nalezne vyvinutá technologie uplatnění především na zahraničních trzích.

logoTACR


Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.
www.tacr.cz