Aktuální projekty

Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost

Evidenční číslo: TN02000044
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2023
Rok ukončení projektu: 2028
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Partneři projektu: Vysoká škola chemicko-technologická Praha, ORLEN UniCRE a.s., Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., BRIKLIS, spol. s.r.o., REMA Systém, a.s., RABBIT Trhový Štěpánov a.s., EcoFuel Laboratories s.r.o., Univerzita Palackého v Olomouci, TRISOL farm s.r.o., VÚ pivovarský a sladařský, a.s., První jílovská a.s., PAPEK s.r.o., TERAMED, s.r.o., WEEE, a.s., Sev.en Inntech a.s.
Řešitel za UniCRE: Jaroslav Kocík

Popis a cíle projektu:

Cílem jsou nové produkty z obnovitelných zdrojů v návaznosti na strategii oběhového hospodářství využívající ekologicky šetrné technologie řešící jednotlivé prvky EGD týkající se aktuálních společenských a ekologických problémů. Efektivní využití odpadů pocházejících ze zemědělství, živočišné výroby či lesnictví i různých vyřazených staveb, elektrozařízení a plastů k získávání biostimulantů ze zeleného hydrolyzátu z živočišných odpadů, zemědělské rekultivace skládek směsným biouhlem s biostimulanty pro rychle rostoucí dřeviny, nové biopesticidy pro náhradu chemických pesticidů; katalyzátory pro syntézu petrochemických látek z etanolu na bázi lignocelulózových materiálů, ropné produkty z kompletní recyklace plastů, zelená energie opětovným využitím vyřazených solárních panelů atd.

logoTACR


Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence.
www.tacr.cz