Aktuální projekty

Národní centrum kompetence pro průmyslový 3D tisk

Evidenční číslo: TN02000033
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2023
Rok ukončení projektu: 2028
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: Technická univerzita v Liberci
Partneři projektu: Vysoká škola chemicko-technologická Praha, ORLEN UniCRE a.s., České vysoké učení technické v Praze, ŠKODA AUTO a.s., Entry Engineering s.r.o., Prusa Polymers a.s., Narran s.r.o., Červenka Consulting s.r.o., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., VUT v Brně, Siemens, s.r.o., Krajská nemocnice Liberec, a.s., Dřevoplast Ludvík s.r.o., Azu design s.r.o., Clean - air s.r.o., Brainhot Technologies, s.r.o., ARIES, a.s., Meretech s.r.o., ProSpon, spol. s r.o., Scoolpt s.r.o., GZR plast s.r.o., Electroforming s.r.o., TriLAB Group s.r.o., Prusa Development a.s., IQS nano s.r.o.
Řešitel za UniCRE: Petr Koutník

Popis a cíle projektu:

Hlavním cílem je zvýšit potenciál aditivních technologií pomocí efektivního a ekologického využití surovin či energií, vývoje materiálů se specifickými vlastnostmi a vzniku nových výrobků, návrhu vhodných technologií a využití digitalizace umožňující vysokou míru optimalizace. Cíle bude dosaženo realizací dílčích projektů, do nichž bude zapojeno nejméně 26 partnerů a jejichž výsledkem bude minimálně 80 výsledků aplikovaného výzkumu s vysokým realizačním potenciálem. Vedlejším cílem je vytvoření platformy využívající multiplikační efekt mezioborového propojení výzkumných organizací a průmyslových lídrů se sdíleným know-how, která napomůže dlouhodobému a udržitelnému rozvoji aditivních technologií v České republice a zvýší tak její konkurenceschopnost.

logoTACR


Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence.
www.tacr.cz