Aktuální projekty

Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století

Evidenční číslo: TN02000051
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2023
Rok ukončení projektu: 2028
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Partneři projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice, ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, ORLEN UniCRE a.s., VUT v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, TERAMED, s.r.o., Plastikářský klastr z.s., Centrum organické chemie s.r.o., INOTEX spol. s.r.o., NANOPROGRESS, z.s., Moravskoslezský automobilový klastr, z.s., ZODPA s.r.o., ASIO TECH, spol. s r.o., SYNPO, a.s., Ethanol Energy a.s., Simple Engineering s.r.o., Zlínský kreativní klastr, z.s., HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., Svaz chemického průmyslu ČR, z.s., Fortemix produkce s.r.o.
Řešitel za UniCRE: Jan Snow

Popis a cíle projektu:

Projekt Národního centra kompetence Polymerní materiály a technologie pro 21.století vychází z Agendy pro udržitelný rozvoj a souvisejících 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) schválených summitem OSN. V rámci projektu se Orlen UniCRE ve spolupráci s VŠB-TU a UJEP podílí na řešení dílčího projektu s názvem Termochemické zpracování odpadních plastů pomocí pyrolýzních, katalytických a purifikačních procesů. V projektu je řešena problematika recyklace plastových odpadů pomocí procesu pyrolýzy, konkrétně zušlechtění produktu pyrolýzy pro využití v petrochemickém průmyslu. Cílem je dosáhnout požadované kvality, zejména obsahu heteroatomů, aby mohly produkty pyrolýzy následně sloužit jako surovina pro výrobu nových polymerů.

logoTACR


Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence.
www.tacr.cz