Aktuální projekty

Národní centrum vodíkové mobility

Evidenční číslo: TN02000007
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2023
Rok ukončení projektu: 2028
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Partneři projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ORLEN UniCRE a.s., České vysoké učení technické v Praze, VUT v Brně, EGÚ Brno, a.s., ZČU v Plzni, DEVINN s.r.o., Česká vodíková technologická platforma, Adast Systems, a.s., GREEN REMEDY, s.r.o., AIR PRODUCTS spol. s.r.o., APT, spol. s.r.o., ZEBRA GROUP s.r.o., SAKO Brno, a.s.
Řešitel za UniCRE: Adam Giurg

Popis a cíle projektu:

Centrum vzniká v rámci provádění Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu a Vodíkové strategie ČR, která odráží cíl Zelené dohody pro Evropu – dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Centrum cílí na VaVaI spolupráci klíčových aktérů ČR - státu, výzkumných organizací a podniků v oblasti vodíkových technologií a stojí na principech integrální ekologie.

Strategické cíle Centra: 1. VaVaI podpora redukce emisí skleníkových plynů v dopravě pomocí vodíkových technologií a 2. podpora hospodářského růstu České republiky ve spojitosti se zaváděním vodíkových technologií do dopravy.

Cílem Centra je podpora urychlení procesu implementace vodíkových technologií při minimalizaci s tím spojených nákladů a podpora vyvážené výroby a spotřeby vodíku.

logoTACR


Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence.
www.tacr.cz