Aktuální projekty

Výroba pokročilých biopaliv zpracováním Fischer Tropschových vosků

Evidenční číslo: CK04000143
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2023
Rok ukončení projektu: 2026
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: ORLEN UniCRE a.s.
Partneři projektu: Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
Řešitel za UniCRE: José Hidalgo

Popis a cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zpracování vosků z Fischer Tropschovy syntézy pro přípravu pokročilých biopaliv se zaměřením na paliva pro tryskové motory. Zpracování Fischer Tropschových vosků bude prováděno dvěma způsoby. Prvním bude přímé zpracování čistých Fischer Tropschových vosků na letecký petrolej. Druhým bude společné zpracování s fosilními zdroji pro přípravu konvenčního paliva s obsahem biopaliva v jednom kroku. Projekt bude dále zaměřen na vývoj vhodného katalyzátoru pro přímé zpracování Fischer Tropschového vosku, který zatím není komerčně dodáván. Výsledná paliva budou podrobena zkouškám a porovnána s platnými normami pro dopravní paliva.

logoTACR


Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2030.
www.tacr.cz