Aktuální projekty

Syntéza vodíku z druhotné suroviny

Evidenční číslo: TK05020059
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2023
Rok ukončení projektu: 2025
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: ORLEN UniCRE a.s.
Partneři projektu: ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Řešitel za UniCRE: Jaroslav Kocík

Popis a cíle projektu:

Cílem projektu je vývoj vhodného typu katalyzátoru aktivního v přímém rozkladu sulfanu jako vedlejšího rafinérského produktu. Produktem přímého rozkladu je vodík s vysokým potenciálem využití v dopravě jako cenná energetická surovina a síra jako surovina pro přípravu chemických produktů (pneumatiky, kyselina sírová aj.). Vhodný katalyzátor umožní snížit energetickou náročnost procesu při zachování, či zvýšení jeho efektivity (výtěžky vodíku). V rámci projektu bude také posouzena aplikovatelnost znalostí procesu přímého rozkladu sulfanu ve stávajících rafinériích, což by umožnilo zpracovávat ropy s větší koncentrací síry vedoucí ke snížení závislosti České republiky na ruské ropě.

logoTACR


Projekt TK05020059 je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu THÉTA.
www.tacr.cz