Aktuální projekty

Výroba nemrznoucích složek chladících kapalin hydrogenolýzou přírodních polyolů za použití CU nosičových katalyzátorů

Evidenční číslo: TQ03000187
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2024
Rok ukončení projektu: 2025
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: ORLEN UniCRE a.s.
Partneři projektu: Masarykova univerzita v Brně, CLASSIC Oil s.r.o.
Řešitel za UniCRE: Lenka Skuhrovcová

Popis a cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je příprava nemrznoucí kapaliny z obnovitelných odpadních polyolů heterogenně katalyzovanou hydrogenolýzou. Zásadní roli v hydrogenolýze odpadních polyolů hraje výběr vhodného katalyzátoru, který sníží reakční teplotu (energetické nároky procesu) a zvýší selektivitu hydrogenolýzy odpadních polyolů k požadovaným produktům - glykolům (1,2-propandiolu a 1,2-ethandiolu). Vedlejším cílem je vytvořit vhodné stabilní katalyzátory pro hydrogenolýzu odpadních polyolů s vysokou selektivitou na glykoly. Výsledný produkt s vysokým obsahem 1,2-propandiolu bude využit pro výrobu speciální nemrznoucí směsí, která pochází primárně z obnovitelných zdrojů či odpadů, se základními vlastnostmi a parametry srovnatelnými s běžně dostupnou nemrznoucí směsí připravenou z fosilních zdrojů.

logoTACR


Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu SIGMA.
www.tacr.cz