Archiv projektů

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum

Evidenční číslo: ED2.1.00/03.0071
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2010
Rok ukončení projektu: 2015
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Milan Petrák
Popis projektu:

Strategickým cílem UniCRE je přispět k udržení a rozvoji chemického výzkumu a vzdělávání v České republice a dosažení evropské úrovně v těchto oblastech. UniCRE se zaměří na tyto oblasti výzkumu:

  1. Technologie efektivního a pro životní prostředí přijatelného využití uhlíkatých energetických surovin pro produkci čistých automobilových paliv.
  2. Technologie pro získání surovin pro výrobu pokročilých polymerních materiálů.
  3. Udržitelné využití obnovitelných zdrojů a snižování nebezpečných emisí.

Dílčí cíle: pořídit budovy s odpovídajícími parametry ve vhodné lokalitě k rekonstrukci na moderní výzkumné centrum, vybavit rekonstruované objekty odpovídající nezbytnou výzkumnou infrastrukturou, zrekonstruovat zastaralou pokusnou základnu, vybudovat nové pokusné jednotky a vhodné pro studium/vývoj/optimalizaci/demonstraci chemických technologií, převést aktivity VÚAnCh, a.s. vztahující se k Centru – management, administrace projektů, středisko analytické chemie a středisko výzkumu Litvínov do centra UniCRE, ustavit kvalitní výzkumné týmy a administrativní a řídící zázemí pro řízení Centra, zvyšovat kvalitu a zkušenosti výzkumných týmů speciálním školením a spoluprací s pracovišti akademie a vhodných průmyslových podniků, provádět aplikovaný výzkum v oblastech zájmu Centra a zvyšovat jeho efektivnosti a kvalitu, Inovovat chemické procesy s cílem zvyšovat jejich bezpečnost, snižovat jejich vliv na životní prostředí, zvyšovat efektivnost využití surovin a energií, zlepšovat ekonomiku technologií využitím vedlejších produktů a odpadních proudů pro produkty s vyšší přidanou hodnotou, zvýšit přenos znalostí mezi jednotlivými programy včetně prohlubování vzájemné kooperace, podílet se na vzdělávání mladých výzkumníků ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, zvýšit počet kooperací s průmyslem a akademickými pracovišti. zvýšit počet aplikací výsledků výzkumu a vývoje Centra v průmyslové praxi pomocí společných projektů s průmyslovými partnery.