Archiv projektů

Výroba a použití speciálního aktivního uhlíku pro velkokapacitní ekologické aplikace

Evidenční číslo: FR-TI2/203
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2010
Rok ukončení projektu: 2013
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce dotace: Dekonta a.s.
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Unipetrol RPA, s.r.o.
Řešitel za UniCRE: Walter Poslední
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na synergické propojení efektivní výroby uhlíkových sorbentů na bázi Chezacarbu a jejich aplikačních postupů v technologiích pro ochranu životního prostředí. V projektu se budou studovat postupy pro úpravu vlastností (aditivace, tvarování, granulometrie) aktivního uhlíku a jeho použití pro sorpci významných polutantů (kovy, dioxiny, polyaromáty, PCB atd.), včetně optimalizace aparátů v těchto technologiích. Řešit se též bude způsob bezpečné likvidace upotřebených sorbentů.