Archiv projektů

Regenerace odpadních mořících lázní a oplachových vod z procesů povrchové úpravy oceli a barevných kovů nízkoteplotním chemickým procesem v reaktoru s mikrovlnným ohřevem

Evidenční číslo: FR-TI3/092
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2011
Rok ukončení projektu: 2015
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce dotace: EKOMOR, s.r.o
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Jiří Čmelík
Popis projektu:

Předmětem projektu je konstrukce a ověřování funkčních podmínek chemického reaktoru a tepelného výměníku s bezkontaktním MO v technologickém procesu nízkoteplotní chemické regenerace odpadních mořících lázní a oplachových vod z procesů povrchové úpravy oceli a barevných kovů. Jedná se zde o zpracovávání roztoků/suspenzí silných anorganických kyselin (HNO3, HCl, HF) a jejich metalických solí;-materiálový výzkum pro konstrukční prvky aparátů a rozvodných potrubí technologické linky NTR. Výstupem bude výběr doporučených konstrukčních materiálů dostatečně rezistentních při chemickém a tepelném zpracovávání roztoků odpadních mořících lázní a konstrukce poloprovozní pilotní jednotky, na které budou, na podkladě výsledků a poznatků získaných z experimentálních prací zaměřených na konstrukci chemického reaktoru a výměníku tepla s MO a materiálový výzkum, zkoumány a ověřovány technologické podmínky a technologické uspořádání regenerační linky NTR.