Archiv projektů

Katalytické transformace ligninu na speciální chemikálie a monomery

Evidenční číslo: GAP106/10/1733
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2010
Rok ukončení projektu: 2014
Poskytovatel dotace: Grantová agentura ČR
Příjemce dotace: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Jan Horáček
Popis projektu:

Předkládaný projekt se zaměřuje na efektivní zhodnocení obnovitelných surovin. Jeho cílem je studium katalytické konverze ligninu na fenoly a aromatické uhlovodíky využitelné pro syntézu chemických specialit a polymerů. Budou syntetizovány mikro a mesoporézní nosiče modifikované kovy a bude  studována jejich aktivita (včetně její stability) a selektivita. Bifunkční povaha těchto katalyzátorů (kyselá dehydratační funkce a kovová hydrogenační funkce) bude upravována s cílem zvýšit výtěžek fenolů a aromátů a snížit výtěžek uhlíku.

Detailní charakterizace produktů napomůže odhalení reakčního mechanismu a poskytne tak zpětnou vazbu pro další vývoj katalyzátorů. Pozornost bude věnována i volbě vhodného systému reaktor-katalyzátor s cílem maximalizovat výkon uspořádání. Přitom se projekt zaměří na studium deaktivace katalyzátorů (včetně jejího mechanismu) a jejich reaktivace. Studium konverze ligninu včetně vývoje katalyzátoru a návrhu reaktorového uspořádání přinese nové poznatky o chemických přeměnách ligninu, možných produktech a jejich potenciálu v oblasti chemických syntéz.