Archiv projektů

Analýza vztahu struktury a aktivity acido-bazických katalyzátorů v esterifikačních a transesterifikačních reakcích

Evidenční číslo: GAP106/11/0773
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2011
Rok ukončení projektu: 2013
Poskytovatel dotace: Grantová agentura ČR
Příjemce dotace: Univerzita Pardubice
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: David Kubička
Popis projektu:

Hlavní podstatou navrhovaného projektu je základní výzkum vztahu mezi

 1. přípravou vybraných pevných acido-bazických katalyzátorů,
 2. jejich strukturou a
 3. aktivitou/selektivitou katalyzátorů v modelových reakcích, tj. esterifikaci a transesterifikaci.

Projekt se bude systematicky zabývat

 1. nanesenými katalyzátory na bázi alkalických kovů a kovů alkalických zemin,
 2. hydrotalcity a
 3. heteropolykyseliny, tj. atraktivními heterogenními acido-bazickými katalyzátory.

Výsledky navrhovaného projektu tak přispějí k předvídání jejich katalytické aktivity a pokročilé syntéze. Pro naplnění těchto cílů je možné definovat několik dílčích cílů projektu:

 1. příprava katalyzátorů,
 2. detailní charakterizace struktury a složení katalyzátorů,
 3. stanovení aktivity/selektivity syntetizovaných katalyzátorů,
 4. stanovení vztahu mezi strukturou/složením katalyzátoru a jeho katalytickou aktivitou,
 5. stanovení stability a deaktivace katalyzátoru a
 6. stanovení vztahu mezi strukturou/složením katalyzátoru a jeho stabilitou.