Archiv projektů

Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace

Evidenční číslo: TA01010160
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2011
Rok ukončení projektu: 2014
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: České lupkové závody, a.s.
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Univerzita Pardubice
Řešitel za UniCRE: Petr Koutník
Popis projektu:

Cílem projektu je vyvinout technologii výroby anorganických pojiv vhodných pro výrobu lepidel a nátěrových hmot odolných vysokým teplotám a materiálů pro restaurování historických památek.

Cíle bude dosaženo:

  • ověřením vyvinutých pojiv v uvedených aplikacích, tj. také vývojem nátěrových hmot, lepidel, injektážích prostředků a tmelů,
  • experimentálním doložením kvality vyvinutých materiálů,
  • vypracováním podkladů pro technologické reglementy nových výrobků,
  • technicko-ekonomickým vyhodnocením výroby.