Category: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)
ISSN: 1804-2058
Year: 2019
Link: Link URL
DOI: 10.35933/paliva.2019.04.03

Review

Při dvou různých zatížení Co-Mo/Al2O3 katalyzátoru byla provedena zrychlená deaktivace. Aktivita katalyzátoru byla posuzována z hlediska teploty, při které je surovina (atmosférický plynový olej) odsířena tak, že hydrogenovaný produkt obsahuje 10 mg•kg-1 síry. Rozdíl mezi počáteční a zbytkovou aktivitou katalyzátoru při různém zatížení deaktivačním činidlem byl významný. Při zatížení katalyzátoru deaktivačním činidlem po dobu 18 hodin při WHSV = 1 g•h-1•cm-3 činil tento rozdíl cca 9 °C, při deaktivaci po dobu 6 hodin při WHSV 3 g•h-1•cm-3 byl tento rozdíl 16 °C. Ani při jednom způsobu zrychlené deaktivace, které byly použity v této práci, nedošlo k takové deaktivaci katalyzátoru jako v průmyslovém reaktoru po 16 měsících. Sulfidický Co-Mo katalyzátor, který byl umístěn 16 měsíců v průmyslovém reaktoru, ve kterém probíhala hydrodesulfurace směsi plynových olejů, měl zbytkovou aktivitu o 22 °C vyšší, než byla jeho počáteční aktivita.

The rate of deactivation of catalysts significantly affects their use in industrial processes. Comparison of their initial and residual activity is used to assess catalyst deactivation. This work deals with the accelerated deactivation of a hydrodesulfurization Co-Mo/Al2O3 catalyst with a deactivation agent (light cycle oil) which tends to condense reactions, especially at low hydrogen flow and pressure. Catalyst activity was assessed as the temperature at which the 10 mg•kg-1 sulfur content of the product was achieved by the hydrodesulfurization of the atmos-pheric gas oil. The influence of the method of loading the catalyst with the deactivating agent on the deactivation rate was also assessed. The objective of this accelerated deactivation method of hydrodesulfurization catalysts was to assess the catalysts lifetime on an industrial scale. The difference between the initial and residual catalyst activity at different deactivating steps was significant. When the catalyst was deactivated for 18 hours at WHSV of 1 g•h-1•cm-3, this difference was about 9 °C. When it was deactivated for 6 hours at the WHSV of 3 g•h 1•cm-3, this difference was about 16 °C. The accelerated deactivation used in this work did not reach the results gained during deactivation in indus-trial reactor after 16 months. The sulphide Co-Mo catalyst, which had been placed in an industrial reactor for 16 months, in which the gas oil mixture was hydrodesulphurizated, had a residual activity of about 22 °C higher than its initial activity.