Publikace (Publications)


Vliv přítomnosti kameniva a teploty na krátkodobé stárnutí asfaltových pojiv při zkouškách RTFOT a RCAT

Asfaltové vozovky 2019, Pragoprojekt a.s., Praha, Pages 1 - 12

Year: 2019
Category: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Zrychlené testování dlouhodobé aktivity hydrodesulfuračního katalyzátoru na bázi Co-Mo

PALIVA (2019), 4, Pages 118 - 124

Year: 2019
Category: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Příprava a vlastnosti geopolymerních pojiv s vysokou objemovou hmotností

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 130 - 134

Year: 2019
Category: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Water Absorption Properties of Geopolymer Foam after Being Impregnated with Hydrophobic Agents

Materials 2019, 12(24), 4162, Pages 1 - 11

Year: 2019
Category: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Preparation of Belite Cement with High Content of ß-Belite and Properties of Mortar on its Base

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 135 - 139

Year: 2019
Category: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Thermal Conductivity of Reinforced Geopolymer Foams

Ceramics-Silikáty 63, (4) 365 - 373 (2019)

Year: 2019
Category: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Plasma Treatment & Surface Modification

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 122 - 126

Year: 2019
Category: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Sulfur free supported MoCx and MoNx catalysts for the hydrotreatment of atmospheric gasoil and its blends with rapeseed oil

Fuel, Volume 254, 15 October 2019, Pages 1 - 14

Year: 2019
Category: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Možnosti stanovení aplikačních teplot asfaltových pojiv pomocí reologických zkoušek

Asfaltové vozovky 2019, Pragoprojekt a.s., Praha, Pages 1 - 10

Year: 2019
Category: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Separace thallia a kadmia z odpadních vod redukčně-sorpčním postupem v dynamickém uspořádání

WASTE FORUM 1/2019, Pages 37 - 49

Year: 2019
Category: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)