Projects Archive

Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin

Evidence No.: LM2018119
Project Type: Grant / Subsidy
Project Start Year: 2020
Project End Year: 2022
Grant Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Grant Recipient: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
UniCRE Project Leader: Josef Šimek

Popis projektu:

Základním cílem velké infrastruktury CATPRO je být v oblasti heterogenní katalýzy mostem zabezpečujícím vědecko-výzkumnou spoluprací mezi akademickou sférou (zejména AV ČR, VŠCHT, KU), aplikačním výzkumem a průmyslovou praxí vysokou úroveň chemických výrob i výzkumu v České republice založených na katalýze a katalytických procesech. K tomu bude infrastruktura CATPRO cílevědomě rozvíjet základní katalytický výzkum (struktura, morfologie, analýzy a zobrazování povrchů apod.), výzkum syntéz nových typů heterogenních katalyzátorů (zeolity, nitridy a karbidy, katalytické pěny) a zaměřovat se na návrhy procesů a jejich procesních podmínek, a to včetně vývoje katalytických procesů na bázi obnovitelných a alternativních surovin.

Dílčím cílem bude zejména rozvoj metodik pro testování katalyzátorů a katalytických procesů v reálných podmínkách (dlouhodobé testy) s reálnými surovinami a reaktanty včetně postupů a znalostí převodu pokusných dat do přesných předpovědí v reálných poměrech (scale –up).