Akreditovaná laboratoř

ilac-mra

V centru, v rámci střediska analytické chemie, působí vyhrazené pracoviště – Zkušební laboratoř analytické chemie (č. 1153), akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoř je situována na dvou pracovištích, v Litvínově a v Ústí nad Labem.

Osvědčení o akreditaci č. 302/2019 je platné do 17.8. 2020.

Předmětem zkoušek jsou rozbory odpadních vod, odpadů a jejich vodných výluhů, absorpčních roztoků, zemin, ropných frakcí a identifikace azbestu, v rozsahu daném aktuální přílohou k osvědčení o akreditaci.

cia logo

Kontakt: Mgr. Jiří Čmelík, PhD.

Platný certifikát ke stažení: